תקנון הרשמה 2020-21

תקופת הקורס היא מ-1.9.2020 עד 31.8.2021

*גילאי המשתתפים: כיתות ז’-יב’ ועד לפני גיוס.

להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים:

 1. ההרשמה לקורסים תתבצע ע”ג טפסי הרישום המקוונים בלבד הנמצאים באתר הרשמי של

הקורס – www.kosherkravi.co.il

 1. התשלום לקורס יתבצע ביום הראשון לכל חודש לועזי.
 1. עבור מצטרפים במהלך החודש תחושב באופן יחסי עלות הפעילות לאותו החודש, לפי התאריך בו ביצעו את אימונם הראשון. התאריך יישלח למזכירות החברה ולמדריך הצוות לאישור סופי.
 1. אופן התשלום יתבצע בכרטיס אשראי בלבד. (במקרים חריגים ניתן ליצור קשר טלפוני או לשלוח מייל למזכירות החברה לבחינת המקרה).
 1. עלויות:
 • דמי רישום (חובה) – 100
 • ציוד – 90 ₪ הכוללים תיק מסע, חולצת דרייפיט וצמיד צוות.
 • מסלול במתכונת של אימון בשבוע – 220 ₪ לחודש.
 • מסלול במתכונת של 2 אימונים בשבוע – 320 ₪ לחודש.
 1. נהלי ביטול השתתפות בקורס:

 

 • ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס בכל חודש במהלך הקורס ע”י הודעה בכתב בלבד למייל המזכירות – Xpert.kosherkravi@gmail.com

 

 • ביטול ההשתתפות כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 120₪.
 • את ההודעה על ביטול ההשתתפות יש להעביר עד ליום האחרון של אותו חודש.
 • חריג – משתתף יוכל לבטל השתתפותו בקורס ללא צורך בתשלום דמי ביטול, במהלך החודש הראשון בו הצטרף בלבד.
 • משתתף שיעדר עקב מחלה/חופשה/סיבה אחרת לא יקבל החזר כספי ו/או החזר פעילות תמורת המפגש/ים בהם לא השתתף. משתתף אשר נעדר מעל שבועיים עקב מחלה או פציעה והציג אישור רפואי לתקופת היעדרות זו עד חודש ממועד ההיעדרות, יהיה רשאי לקבל החזר פעילות בלבד בגין תקופה זו.

*החזר פעילות = כניסה לאימוני הקבוצה.

 • מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך יושלם ע”י מדריך אחר או במועד אחר בתיאום מראש.
 1. בחודשים בהם יש חגים התשלום ייגבה במלואו. יחד עם זאת – גם בחגים ממשיכים להתאמן כרגיל (מלבד חול המועד) בהודעה מראש של מדריך הצוות.

*חריג – בשבוע של חול המועד פסח וחול המועד סוכות בלבד לא יתקיימו אימונים. כמו כן, בשבוע שבו מתקיימת סדנת VIP עשויים להיות שינויים באימונים של אותו שבוע.

 1. הגביה לקורס נעשית חודש מראש. משתתף שנרשם במהלך החודש, יגבה מחשבונו בחיוב הקרוב, סכום חלקי עבור חודש ההרשמה הנוכחי והחודש הבא.
 1. משך התוכנית – הפעילות נמשכת לאורך כל השנה ועד הגיוס. החל מספטמבר של השנה הבאה יש לחדש התשלומים במידה והחניך יביע עניין להמשיך.
 1. היעדרות – במידה והחניך/ה אינו יכול להגיע לפעילות, עליו להודיע למדריך האישי בטלפון או סמס.
 1. בקורס יתקיימו צילומים מעת לעת למען הוואי, זכרונות וחוויה חיובית של החניכים.

בחתימה על תקנון זה הנך מאשר לצלם את ילדך המשתתף/ת בפעילות הקורס וידוע לך כי תמונות אלו עשויות לעלות במדיות השונות, כמו פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב.

במידה ואינך מעוניין בכך, יש לשלוח הודעה בכתב לדוא”ל: Xpert.Kosherkravi@gmail.com

 1. בחתימה על תקנון זה הינך מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל או סמס (ללא פרסומות).
 1. נוהל הגנת פרטיות: אנו מתחייבים כי פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג’.
 2. שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל וניתנה הרשאה לבית העסק להעביר למנפיקת
  הכרטיס חיובים מעת לעת )”ההרשאה“(; ההרשאה תפקע עם הודעה לבית העסק; ההרשאה תהיה
  בתוקף גם לחיוב של כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס בגינו ניתן מסמך ההרשאה.
 3. בית העסק יהיה רשאי לבצע עסקאות בהרשאה, בהן לא נקבע מראש מספר התשלומים וכן עסקאות בהן בית
  העסק והלקוח לא נקבו בסכומים מסוימים, אלא הלקוח התיר לבית העסק לקבוע את סכום החיוב
  בעסקאות לפי תנאי העסקה.
 1. נוהל אספקה: הודעת אישור השתתפות וקבלה ישלחו למייל ההורה, אשר הוזן על ידו בתהליך הרישום.
 1. אחריות: במידה ויסתיים הקורס מוקדם ממועד הסיום או יתחיל מאוחר ממועד ההתחלה אשר נקבעו מראש – יוחזר למשלם החזר מלא עבור הזמן שלא נוצל, וזאת במרווח של 5 ימים ויותר מהמועדים שנקבעו.
 1. ביטוח: החברה אינה מבטחת את המשתתפים בקורס. משתתף אשר ירצה לבטח את עצמו דרך החברה יוכל לעשות זאת על ידי פנייה למזכירות במייל או בטלפון.
 1. צוות הקורס ישמח לעמוד לרשותכם לגבי בירורים, הערות והצעות בנוגע לכל עניין.

מזכירות-

מייל: Xpert.kosherkravi@gmail.com טלפון – 054-6773051